extra informatie

12/02/2019
Elk jaar zijn er meer dan 700 kinderen betrokken in een fietsongeval
Volgens een nieuwe enquête van het BIVV blijkt 60% van de Belgen voorstander te zijn van de verplichting van de fietshelm voor jonge fietsers. Binnen een maand wordt het in Frankrijk effectief verplicht voor kinderen onder de 12 jaar. Een analyse van het BIVV toont aan dat deze maatregel gerechtvaardigd is: meer dan de helft van de kinderen die in het ziekenhuis belandt na een fietsongeval, zijn geraakt aan het hoofd.
Groot sociaal draagvlak voor de verplichting van de fietshelm voor kinderen
Volgens een nieuwe enquête van het BIVV bij een representatieve steekproef onder de bevolking, zijn 6 op 10 ondervraagden voorstander om de helm te verplichten bij kinderen onder de 14 jaar. Walen (74%) en Brusselaars (68%) staan er positiever tegenover dan Vlamingen (50%). Uit het onderzoek blijkt trouwens ook dat de helft van de ondervraagden voor een algemene verplichting van de fietshelm is. Ook daar zijn de Walen (67%) en Brusselaars(61%) meer voorstander van een verplichting dan de Vlamingen (40%).
Een vijftigtal doden en zwaargewonden
Jaarlijks raken er minstens 700 kinderen jonger dan 14 jaar betrokken bij een verkeersongeval als fietser. Een vijftigtal daarvan raken daarbij dodelijk of ernstig gewond[1]. Het is niet geweten of de jonge fietsers die betrokken waren bij deze ongevallen al dan niet hun helm droegen.
De fietshelm verplichten voor kinderen lijkt nochtans logisch omwille van de 5 volgende redenen:
1.Twee keer meer risico
Voor jonge fietsers is het risico op ernstige of dodelijke verwondingen het grootst tussen 6 en 14 jaar. Op die leeftijd lopen ze bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel risico dan tussen 15 en 17 jaar en 2,5 keer zoveel risico dan tussen 18 en 24 jaar.
2. In 1 op 2 ongevallen wordt het hoofd geraakt
Uit een studie van het BIVV in een aantal ziekenhuizen, blijkt dat een derde (32%) van alle fietsers die werden opgenomen hoofd- of hersensletsels hadden. Als we specifieker kijken naar kinderen tussen 0 en 14 jaar, dan gaat het zelfs om meer dan de helft (53%).
3. 70% minder risico op hoofdletsels
Wanneer je een helm draagt, loop je 70% minder risico op een hoofdletsel. Dit is vooral belangrijk voor jonge kinderen, want een hoofdletsel is op die leeftijd vaak ernstiger dan voor een volwassene.
4. Geen negatief effect op fietsgebruik
Een argument dat vaak wordt aangehaald door verenigingen die tegen de verplichting van de fietshelm zijn, is dat het sommige personen zou weerhouden om de fiets te nemen. Er bestaat nochtans geen enkele betrouwbare studie die aantoont dat de verplichting van een fietshelm voor kinderen ervoor zou zorgen dat er minder met de fiets zou gereden worden op langere termijn. Fietsobservatorium Brussel heeft een telling gehouden. Daaruit blijkt dat 7 op de 10 kinderen in Brussel al een helm dragen, terwijl de fiets enorm aan het boomen is sinds enkele jaren.
5. Bij 90% gaat het om een eenzijdig ongeval
Bij een botsing tussen een fietser en een gemotoriseerd voertuig biedt de helm misschien niet altijd voldoende bescherming tegen hogere snelheden. De fietshelm is het meest efficiënt bij een valpartij. Een onderzoek van het BIVV toont aan dat 90% van de fietsers die opgenomen werden in het ziekenhuis, betrokken waren bij een eenzijdig ongeval.
Een maatregel die bijna overal werd ingevoerd
Een bewijs dat de maatregel wel degelijk steek houdt, is dat de fietshelm verplicht is voor iedereen in Finland en in Spanje buiten de bebouwde kom. 12 lidstaten van de EU hebben de maatregel ingevoerd voor kinderen:
jonger dan 10 jaar: in Malta
jonger dan 12 jaar: in Letland en Oostenrijk
jonger dan 15 jaar: in Slowakije, Slovenië, Zweden en IJsland
jonger dan 16 jaar: in Spanje, Kroatië en Estland
jonger dan 18 jaar: Litouwen en Tsjechië
In Frankrijk zal de maatregel ook gelden vanaf 22 maart.
In Nederland is de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk onderzoek (SWOV) van mening dat de verplichting van de fietshelm voor kinderen jaarlijks 5 levens zou kunnen redden en 140 zwaargewonden zou kunnen vermijden.
Besluit
Vanuit wetenschappelijk standpunt is er een consensus dat een helm hoofd- en hersenletsels kan voorkomen. Omdat fietsers een groter risico lopen in het verkeer, raadt het BIVV alle tweewielers aan om systematisch een helm te dragen. Voor jongeren tot 14 jaar zou die volgens het BIVV zelfs verplicht moeten worden. Tot die leeftijd leren jongeren welke gevaren ze in het verkeer tegenkomen. Het constant controle houden over hun fiets zorgt bovendien soms nog voor problemen en daardoor hebben ze meer kans om te vallen.
Een invoering van de verplichting van de fietshelm zou uiteraard gepaard moeten gaan met andere maatregelen zoals: een continue verbetering van de infrastructuur voor fietsers, sensibiliseringscampagnes voor de automobilisten rond meer respect voor de kwetsbare weggebruikers, maar ook campagnes voor de fietsers zelf zodat ze de wegcode respecteren en het nut inzien van een goed onderhouden fiets, meer controles enz.

Het BIVV heeft een laboratorium waar fietshelmen voor kinderen getest worden. Kijk hieronder naar het filmpje en bekijk de impact van een botsing aan 20 km/u op een helm.

20/11/2017
Neurochirurg Bart Depreitere pleit voor verplichte fietshelm voor jongeren

Jongeren in de middelbare school willen geen fietshelm dragen omdat die niet cool zou zijn. "Door die helm voor minderjarigen verplicht te maken, zou je die groepsdruk tegen kunnen gaan", zegt neurochirurg Depreitere in De Standaard.

"Kinderen van de lagere school dragen zonder morren een fietshelm", zegt Bart Depreitere. "Maar eens die kinderen in de middelbare school terechtkomen, vinden ze die helm iets voor watjes en dragen ze hem niet meer (altijd)."

Nochtans is de kans groot dat wanneer je met de fiets valt, je op je hoofd terechtkomt. Bij kinderen is fietsen zelfs de belangrijkste oorzaak van hersenletsels.  Een fietshelm dragen is de enige manier om te zorgen dat je bij een val geen hersenletsel oploopt.

    "Vergelijk het met de autogordel of de airbag
    Bart Depreitere, neurochirurg"

Volwassen dragen wel een fietshelm als ze met de fiets gaan sporten, maar bij het dagelijks gebruik van de fiets dragen ze hem nauwelijks. Blijkbaar schatten we het gevaar van dat dagelijks fietsgebruik heel wat lager in. "Toch loop je bij die ritjes naar de bakker ook het risico om op je hoofd te vallen", zegt Depreitere. "We moeten er niet hysterisch over doen. Het is vergelijkbaar met het dragen van een gordel in de auto of een airbag. Het is een manier om de veiligheid te verhogen." Voor de neurochirug is het een kwestie van gezond verstand.

Een helm dragen alleen zal het probleem van hersenletsels bij fietsers niet volledig oplossen. De kritiek van bijvoorbeeld de fietsersorganisaties die vinden dat er eerder betere infrastuctuur moet komen in plaats van de helm te verplichten, kan de chirurg wel begrijpen.

Toch heeft hij bij dat standpunt ook zijn bedenkingen: "Je kan altijd gewoon ergens tegenaan botsen of in een andere fietser haken en zo toch op je hoofd terechtkomen. Daar helpt een veiligere omgeving niet aan."
"Voor iedereen een fluohelm: voor iedereen even belachelijk, maar geen issue meer"

Wie het alvast eens is met Depreitere, is Journaalanker Goedele Wachters. Zo'n jaar geleden had ze een ongeluk met haar koersfiets. "Het enige wat gebroken was, was mijn fietshelm", vertelde ze vanmorgen op MNM. "De helm heeft mij gered. Ik zou dat verplichten en dan meteen een fluohelm, zodat het voor iedereen even belachelijk is, maar geen issue meer is. Wij, fietsers, zijn eigenlijk niet zo goed zichtbaar." 
www.vrt.be 
Gunter Joosen
ma 20 nov 09:2713/09/2017
Draag Fluo !
Scholen: Stimuleer het gebruik van fluomateriaal met ludieke acties

Wat?
De meeste  jongeren dragen niet  graag fluo. Leerlingen uit het basisonderwijs willen dit meestal wel  dragen  op  vraag  van  hun  ouders.  Leerlingen  uit  het  secundair  daarentegen  weigeren  vaak  om fluorescerende  kledij aan  te  trekken. 
De  meest  aangehaalde  redenen  om  geen  fluo  (hesje)  aan  te  trekken, hebben te maken met het uitzicht en de vorm: een fluohesje wordt ervaren als irritant, niet mooi,  niet  cool  en  onhandig.
Nochtans  verhoogt  fluo  in  het  verkeer  de  veiligheid  van  de  jongeren.
Verschillende  instanties  willen  daarom  het  gebruik  van  fluo  aanmoedigen.
Het  kan  dus  gezien worden  als  een  taak  van  de  school  om  er  voor  te  zorgen  dat  fluo  geen  slecht  imago  heeft.  Dit  kan door op een terugkerende manier ludieke fluo-acties te organiseren.
Stimuleer dus het gebruik van fluomateriaal met ludieke acties

Waarom?
Een  fietser  is  een  zwakke  weggebruiker.  Ieder  jaar  gebeuren  er  nog  te  veel  fietsongevallen  omdat bestuurders van een voertuig een fietser niet zagen aankomen. Door fluomateriaal te dragen op weg van en naar school kunnen leerlingen beter en sneller worden opgemerkt in het verkeer.
Belgiëkent nog  steeds  gemiddeld  20  verkeersslachtoffers  per  dag.
De  school  kan  er  mee  voor  zorgen  dat  het aantal naar beneden gaat.  GO FOR ZERO !!!

meer info op www.XIU-jtvoi.org

04 september 2017
Geen enkele helm van bij www.kinderhelmen.be werd getest bij de analyses van Test-Aankoop.

Hieronder vindt u het volledige artikel:
Heel wat fietshelmen voor kinderen bieden onvoldoende bescherming. Onze nieuwe test toont aan dat de huidige homologatienormen te weinig rekening houden met de realiteit. Ze zijn dus aan herziening toe.

Hoe hebben we de fietshelmen getest?

Onze test werd uitgevoerd volgens een nieuwe methode uitgewerkt door de Universiteit van Straatsburg, met de steun van de stichting MAIF, om het onderzoek naar de preventie van risico’s te bevorderen.

De Europese norm, waaraan alle fietshelmen moeten voldoen, schrijft voor het aspect “schokken opvangen” een vrije val voor van een namaakhoofd (met helm) op een aambeeld, tegen een beginsnelheid van 19,5 km/u. De schok die het hoofd ondergaat, moet blijven onder een grenswaarde van 250 G (G is de versnelling door de zwaartekracht), zeg maar de verwondingsdrempel.

Hoe testen wij fietshelmen

De machine die voor de tests werd gebruikt, bestaat uit een zuil in aluminium en een onderstel in beton. Deze machine stuurt een namaakhoofd met instrumenten en helm aan, dat in vrije val op een aambeeld valt tegen een snelheid die 9 m/s kan bereiken. De installatie heeft een totale hoogte van 7 meter.

Zonder ons te verliezen in technische details moet je weten dat deze in Straatsburg ontwikkelde test de impact op een digitaal model van het menselijke hoofd simuleert, om zo het risico op hersenletsels bij gebruik van de verschillende helmen uit onze steekproef preciezer en realistischer te kunnen beoordelen. Dit model berekent de botmisvormingen van de hersenpan, becijfert de relatieve hersenen-schedelbeweging en beoordeelt de druk en de verschuiving in de hersenen na een schok.

Op basis van die test mat het laboratorium het risico op letsels volgens de impact op verschillende plaatsen van de helm, en op zowel een vlakke als schuine ondergrond. Er moest immers rekening worden gehouden met de gevolgen van een “tangentiële” schok, d.i. zowel verticaal als horizontaal, bijvoorbeeld wanneer het hoofd een stoeprand raakt.

De verschillende testresultaten die door een helm worden verkregen voor zes verschillende impactpunten, lineair en schuin, worden verenigd in één criterium dat het risico op een schedelletsel uitdrukt (MIR). Hoe kleiner dit risico, hoe meer sterren de helm krijgt.

link testaankoop resultaten

Bron: website test-aankoop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 22 maart moeten kinderen tot twaalf jaar verplicht een helm dragen in Frankrijk. Die maatregel moet het aantal schedelfracturen bij ongevallen verlagen. In België komt voorlopig geen gelijkaardige verplichting.

Om het aantal zware hoofdletsels en zelfs dodelijke slachtoffers te vermijden in het verkeer, moeten kinderen in Frankrijk tot twaalf jaar een helm dragen bij het fietsen. Doen ze dat niet, dan krijgen de ouders een boete van 135 euro. Het dragen van die helm moet zowel voor kinderen die achterop bij een volwassene zitten als wanneer het kind zelf fietst. Je bent dus maar zeker goed voorberid voor je fietsvakantie in Frankrijk.

Volgt België?
In België komt zo'n verplichting er voorlopig niet aan te komen. Nochtans zit ons land in de top wat het aantal fietsers betreft en ook het aantal ongevallen in het verkeer is bij ons hoog. In vele gevallen houden fietsers ook hoofdletsels over aan die ongevallen. Professor Bart Depreitere is neurochirurg aan het UZ Leuven en hij pleit samen met zijn collega's voor een verplichting tot zestien of achttien jaar. "Kinderen rond de twaalf jaar zijn vatbaarder voor peer pressure, zij zijn dus de moeilijkste groep. Wij stellen daarom voor om de fietshelm te verplichten tot zestien of achttien jaar, zo creëer je een gewoonte en zullen meer mensen vrijwillig de helm dragen."

Een helm helpt niet altijd
Opvallend is dat het net de Fietsersbond is die tegen het verplicht invoeren van een fietshelm is. Zij benadrukken dat het verplichten van een helm mensen demotiveert om de fiets te nemen. Maar professor Depreitere denkt niet dat een verplichting bij minderjarigen invloed zou hebben op het aantal fietsers. "Zij zijn immers afhankelijk van hun vervoersmiddel, terwijl volwassenen dan sneller de auto zouden nemen." Roel De Kleen van de Fietsersbond reageert fel: "Dit is duidelijk de verkeerde discussie die gevoerd wordt. De infrastructuur moet aangepast worden om zo ongevallen te vermijden. Er moet iets aan de oorzaak gebeuren, niet aan de gevolgen."

31 January 2017 - 12:48   VTM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/07/2016
Nieuwe fietshelm kan hersenschade tot helft verminderen
Professor Bart Depreitere doet eerst de valtest en past dan zelf de nieuwe fietshelm.

Wetenschappers van de KU Leuven hebben een nieuwe en extra veilige fietshelm ontwikkeld die het risico op een zwaar hersenletsel tot één derde of zelfs de helft kan verminderen.

De onderzoekers van de departementen Werktuigkunde, Materiaalkunde en Neurowetenschapen van de KU Leuven zijn al sinds 1999 bezig met de ontwikkeling van een nieuwe fietshelm. "Eindelijk kunnen we dit prototype voorstellen, want er is heel wat baanbrekend onderzoek aan voorafgegaan. De nieuwigheid is dat we met deze betere en sterkere fietshelm de impact van een val op het hoofd kunnen beperken", legt professor Bart Depreitere uit.

Draaibewegingen

"Uit onze studies blijkt namelijk dat het net die draaibewegingen van ons hoofd zijn die ernstige bloedingen veroorzaken. Omdat deze nieuwe helm gladder is en een nieuw soort schuim bevat, blijft hij minder steken en dus zal ook het hoofd minder draaien en schokken waardoor de kans op ernstige hersenschade zelfs met de helft kan afnemen. Als je weet dat de behandeling van een hersenletsel maar in beperkte mate mogelijk is, is preventie zeer belangrijk en daar willen we met deze nieuwe helm aan meehelpen."

Nieuwe standaard?

Heel wat geïnteresseerden kwamen de voorstelling van het prototype bijwonen, onder hen ook Jos Smets, voorzitter van de Vlaams-Brabantse Wielerschool in Leuven. "Deze helm kan wel eens de nieuwe standaard worden, want veiligheid blijft voor de wielerschool een zeer belangrijk aspect, vooral als het om de bescherming van het hoofd gaat", aldus Smets. "Kijk maar naar wat Stig Broeckx is overkomen na zijn zware val in de Ronde van België. Hij ligt nog altijd in een coma, maar misschien had dit met deze nieuwe fietshelm wel voorkomen kunnen worden. Ik kan alleszins niet wachten op het moment dat de KU Leuven deze fietshelm commercialiseert. Als we bijvoorbeeld al de veiligheid kunnen verbeteren bij onze talenten zijn we op de goede weg, want ook bij de jongste rennertjes zijn er regelmatig valpartijen door hun gebrekkige wedstrijdervaring.

Volgens de onderzoekers is het comfort geoptimaliseerd door het gladde oppervlak en minder uitsteeksels en is er ook aandacht geschonken aan betere ventilatie. Stel dat onze renners daardoor enkele wattages kunnen besparen, zou dat dubbele winst betekenen."

Zo snel mogelijk in winkel

De wetenschappers van de KU Leuven hopen alvast dat ze de helm zo snel mogelijk in de winkelrekken kunnen leggen, al moeten er dan wel nieuwe normen voor de fietshelm vastgelegd worden. "De bestaande helmen bieden wel degelijk een bescherming, maar zijn enkel getest op een loodrechte klap, terwijl ons prototype ook zijn effect heeft op die fameuze draaibeweging van het hoofd en dus nog een betere bescherming biedt", besluit professor Depreitere.

Iets duurder

"Er lopen contacten met diverse producenten van fietshelmen. Hoeveel de helm moet kosten? De prijs zal slechts iets hoger liggen dan de huidige standaardmodellen (tussen de 50 en 60 euro, red.).

Of dit een nieuw pleidooi is om de fietshelm te verplichten? Ik heb dat enkele jaren geleden als eens geopperd, maar ik kreeg toen enorm veel kritiek, ook van de fietsersbond. We doen hier spijtig genoeg niet aan politiek, maar we hopen wel dat we met dit nieuw wetenschappelijk onderzoek het draagvlak kunnen vergroten."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vanaf 22 maart moeten kinderen tot twaalf jaar verplicht een helm dragen in Frankrijk. Die maatregel moet het aantal schedelfracturen bij ongevallen verlagen. In België komt voorlopig geen gelijkaardige verplichting.

Om het aantal zware hoofdletsels en zelfs dodelijke slachtoffers te vermijden in het verkeer, moeten kinderen in Frankrijk tot twaalf jaar een helm dragen bij het fietsen. Doen ze dat niet, dan krijgen de ouders een boete van 135 euro. Het dragen van die helm moet zowel voor kinderen die achterop bij een volwassene zitten als wanneer het kind zelf fietst. Je bent dus maar zeker goed voorberid voor je fietsvakantie in Frankrijk.

Volgt België?
In België komt zo'n verplichting er voorlopig niet aan te komen. Nochtans zit ons land in de top wat het aantal fietsers betreft en ook het aantal ongevallen in het verkeer is bij ons hoog. In vele gevallen houden fietsers ook hoofdletsels over aan die ongevallen. Professor Bart Depreitere is neurochirurg aan het UZ Leuven en hij pleit samen met zijn collega's voor een verplichting tot zestien of achttien jaar. "Kinderen rond de twaalf jaar zijn vatbaarder voor peer pressure, zij zijn dus de moeilijkste groep. Wij stellen daarom voor om de fietshelm te verplichten tot zestien of achttien jaar, zo creëer je een gewoonte en zullen meer mensen vrijwillig de helm dragen."

Een helm helpt niet altijd
Opvallend is dat het net de Fietsersbond is die tegen het verplicht invoeren van een fietshelm is. Zij benadrukken dat het verplichten van een helm mensen demotiveert om de fiets te nemen. Maar professor Depreitere denkt niet dat een verplichting bij minderjarigen invloed zou hebben op het aantal fietsers. "Zij zijn immers afhankelijk van hun vervoersmiddel, terwijl volwassenen dan sneller de auto zouden nemen." Roel De Kleen van de Fietsersbond reageert fel: "Dit is duidelijk de verkeerde discussie die gevoerd wordt. De infrastructuur moet aangepast worden om zo ongevallen te vermijden. Er moet iets aan de oorzaak gebeuren, niet aan de gevolgen."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2016:
 AMSTERDAM – Als kinderen en jongeren verplicht een helm op de fiets dragen, kunnen een heleboel ongelukken worden voorkomen. Dat stelt TraumaNet AMC, het samenwerkingsverband van ziekenhuizen in de regio ten oosten en noordoosten van Amsterdam.

Het samenwerkingsverband wil de discussie over fietshelmen aanzwengelen. Met name voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar is het verplichten van een helm erg belangrijk, stelt J. Goslings, traumachirurg en medisch hoofd van TraumaNet AMC.

''Dat is de kwetsbaarste groep. Ze nemen nog niet zo lang deel aan het verkeer en zijn vaak wat onzekerder.’’

Per jaar worden ongeveer 26.000 kinderen en jongeren op de spoedeisende hulp behandeld na een ongeluk met de fiets. In ongeveer een kwart van die gevallen is sprake van hoofdletsel.
Fietsersbond:
Een woordvoerder van de Fietsersbond laat aan NU.nl weten het idee “niet op voorhand te ondersteunen”.

“In het buitenland zie je dat er door zo’n verplichting minder wordt gefietst.” Bovendien wordt de bescherming door een fietshelm volgens de zegsvrouw overschat. “Bij aanrijding met een auto die harder rijdt dan dertig kilometer per uur helpt hij niets.”

Als concreet voorbeeld haalt de Fietsersbond Australië aan. Daar is de fietshelm verplicht en is het aantal fietsers sterk gedaald, terwijl er percentueel niet minder ongevallen gebeuren die tot hoofdletsel leiden.
Ongelukken
Goslings stelt dat diverse studies in het buitenland hebben aangetoond dat het aantal ongelukken met letsel met 60 tot 88 procent kan worden teruggebracht als het dragen van een fietshelm verplicht is.
“Overigens maak ik me geen enkele illusie dat jongeren tussen de 15 en 19 jaar massaal aan de helm gaan. Het ziet er niet zo hip en cool uit’’, aldus de traumachirurg.
www.nu.nl

17/10/2016
Fietshelm: voorkomen is beter dan genezen!

Fietsen, kletsen met vriendjes én nog op het verkeer letten ook! Voor kinderen is het soms knap lastig om veilig mee te doen aan het verkeer. Dikwijls gebeuren er ongelukken doordat de tas blijft hangen in het voorwiel of door een trapper die achter de stoeprand blijft steken. EHBO-afdelingen van ziekenhuizen behandelen jaarlijks ruim 4.500 kinderen met hoofdletsel.
Een goede helm
Let je erop dat je een helm altijd nieuw koopt. Bij een gebruikte helm weet je immers nooit of iemand ermee is gevallen. Bij een val wordt de zachte binnenkant ingedrukt. Dat zie je meestal niet aan de buitenkant, maar de helm kan dan geen stoten meer opvangen. Vervang de helm van jou of je kind daarom na een flinke val.

Fietshelm verplicht

In landen als Zweden en Spanje is het dragen van een fietshelm al verplicht voor mensen onder de 15 jaar. Ook tijdens het wielrennen, skaten en snowboarden is het dragen van een helm de normaalste zaak van de wereld. Logisch, want een fietshelm beschermt kinderen tegen ernstige verwondingen aan het hoofd of gezicht.
ANWB over fietshelmen (NL)
We zijn niet voor een verplichting omdat de fietsende Nederlander het gewoon niet gewend is om een helm te dragen. En als je het zou verplichten dan zou het gehandhaafd moeten worden. dat wil zeggen, de politie moet dan alle fietsers bekeuren die geen helm draagt. Dat is niet realistisch.

Wel zoeken we naar mogelijkheden om het vrijwillige gebruik van een fietshelm te stimuleren. Vooral zoeken we ideeën of maatregelen om het gebruik leuker te maken, door bijv leukere helmen te (laten) ontwikkelen, maar ook door het als normaal te gaan beschouwen dat helmen gebruikt worden. Ook extra aandacht om te leren defensief te fietsen door een valbreekcursus zou kunnen helpen. Of bij de verkoop van kinderfietsen automatisch een helm mee te leveren.

De trend om een helm te gaan dragen is overigens al te merken. Nog niet zolang geleden was het in Nederland ondenkbaar dat je met een helm fietste. Nu is dat absoluut niet meer zo bijzonder. Net als bij een bril of beugel dragen. Dat is nu stoer.

Wij zijn dus nu vóór het dragen van fietshelmen maar op basis van vrijwilligheid.
 Een slecht opgezette helm kan gevaarlijker zijn dan fietsen zonder helm!

  Zet direct een helm op bij jouw kind als je hem/haar leert fietsen
        Kies een helm met het keurmerk EN 1078 of EN 1080
        Stel de bandjes zo af dat de oren van je kind helemaal vrij zijn
        en zorg dat het zicht niet is belemmerd
        Trek de riempjes niet te strak aan: er moet een vinger tussen passen.
        Maar let op dat de sluiting niet over de kin weg kan schieten.
        Zet de helm recht op het hoofd van je kind
        Zorg ervoor dat de helm niet heen en weer kan schuiven op het hoofd van je kind
        De hoofdhuid moet bij het bewegen van de helm meebewegen
        Brildragers moeten bij het passen hun bril opzetten
        Liever geen spelden of paardenstaarten in de helm
        Koop een helm die past. Meet de omtrek van het hoofd ongeveer 2,5 cm boven de wenkbrauwen. De omtrek van het hoofd moet overeenkomen met de maat van de helm. Die kun je vinden aan de binnenkant.
        Een fietshelm is ook zinvol als de kinderen nog achterop de fiets zitten
        Een gecrashte helm is niet meer veilig. Koop na een val of ongeluk een nieuwe
        Vervang een helm na 5 jaar.

------------------------

17/09/2016
 Weg met de steunwieltjes, leer je kind fietsen met een loopfiets. Dat raadt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde  ouders en scholen aan, met de lancering van een speciaal 'loopfietsbrevet'.

Stiekem de steunwieltjes van het fietsje van je kind halen, het nietsvermoedend op weg duwen en hópen dat het niet snel tegen de grond zal gaan: ­verleden tijd als het van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) afhangt. De stichting pleit ervoor om zijwieltjes massaal op te bergen nu onderzoek aantoont dat kinderen beter leren fietsen met een loopfietsje.

"Helaas weten nog maar heel weinig ouders dat en worden nog massaal zijwieltjes aangekocht. Wij raden het af", zegt Els Hendrickx van de VSV. Want de essentie van fietsen is nu eenmaal evenwicht leren houden. "Met een loopfiets leer je dat veel sneller. En het is ook een pak moeilijker dan het aanleren van de motorische vaardigheid van het trappen. Bovendien helpen loopfietsen ook beter bij de ontwikkeling van de stop-en stuurvaardigheden. Kinderen die goed kunnen 'loopfietsen', maken nadien vlotter de overgang naar een fiets met trappers."
Het laatste nieuws 16/09/2016

08/09/2016
De twee meest kwetsbare groepen van fietsers - de 16- tot 20-jarigen en de 65-plussers - dragen zelden tot nooit een fietshelm. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 mensen.
Vooral jonge kinderen dragen sneller een fietshelm, maar jong adolescenten haken massaal af, net als 65-plussers. VAB vraagt gerichte sensibilisering en acties voor de leeftijdsgroepen die slecht scoren in de ongevallenstatistieken.

In de leeftijdscategorie van 16- tot 20-jarigen draagt slechts 3 procent een fietshelm. Nochtans is deze leeftijdsgroep met 12 procent van de gewonde fietsers sterk oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Van de 65-plussers draagt slechts 9 procent een fietshelm, al zit volgens VAB een alarmerend hoofdaandeel van 63 procent van de omgekomen fietsers in deze leeftijdscategorie.

Vooral jonge kinderen - ruim 80 procent in de leeftijdscategorie tot 10 jaar - dragen een fietshelm. Positief is ook dat een op de vijf 40- tot 49-jarigen een fietshelm draagt. “Vooral ouders met jonge kinderen geven op die manier het goede voorbeeld, maar ook dit kan natuurlijk nog veel beter”, aldus VAB.

Volgens de mobiliteitsclub speelt de school een zeer belangrijke rol, maar kennen de vele initiatieven die genomen worden in het lager onderwijs geen vervolg in het secundair onderwijs.
De Standaard 08.09.201609/12/2015
Verplicht een fietshelm voor kinderen tot 12 jaar.

Verplicht een fietshelm voor kinderen tot 12 jaar. Dat is het voorstel van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Over precies een week zal minister Jacqueline ­Galant (MR) dat voorstel bekijken tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. “Internationaal onderzoek wijst uit dat fietsers minder hoofdletsels oplopen als ze een helm dragen. Kinderen tot 12 jaar zijn nog redelijk onervaren, en kunnen dus extra bescherming gebruiken”, zegt Karin Genoe van het BIVV. Toch zijn veel verkeersorganisaties tegen een verplichting. “Veel jongeren zetten de fietshelm nu al op. Daar is geen verplichting voor nodig”, zegt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen. “Promoot het gebruik, maar verplicht het niet.” Ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) loopt niet warm voor het idee. “Een beperking tot 12 jaar geeft een fout signaal aan andere leeftijden. Als je 13 jaar bent, moet je die helm plots niet meer dragen. Dat is niet logisch.” 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151208_02011775
artikel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/12/2015 : 
De fietsersbond en de verplichting van de fietshelm : bizarre denkwijze.
 De Fietsersbond is tegen het verplicht dragen van een fietshelm voor kinderen tot 12 jaar. Dat voorstel van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) wordt over een week besproken tijdens de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid.

De Fietsersbond haalt vooreerst het principe van "safety by numbers" naar voren. "Hoe meer fietsers er zijn, hoe minder ongevallen per gereden fietskilometer", zegt woordvoerder Roel De Cleen. "In landen zoals Nederland en Denemarken wordt er veel meer gefietst en is de verkeersveiligheid in het algemeen veel beter."

De Fietsersbond wijst erop dat bij het invoeren van een maatregel, er niet enkel naar één concreet effect gekeken mag worden. "Het is zo dat een helm beschermend werkt bij een ongeval, dat valt niet te ontkennen. Maar je moet als maatschappij naar het totale kosten en batenplaatje kijken. Er zijn studies die bewezen hebben dat de verplichte invoering, zoals in Australië, leidt tot een effectieve daling van het aantal fietsers. Kinderen, zeker oudere kinderen, gaan bijvoorbeeld liever een bus nemen dan fietsen met een helm op. Landen die heel open omgaan met helmgebruik, waar dus geen maatschappelijke druk is en het gebruik een vrije keuze blijft, daar wordt juist veel gefietst." De Fietsersbond wijst er voorts op dat minder fietsen ook leidt tot minder beweging en dus ook een verlies op vlak van volksgezondheid.

Wat de Fietsersbond wel wil, is een veiligere (fiets)omgeving. "Het aantal ongevallen zal niet dalen als de helm wordt ingevoerd. We krijgen er geen veiligere omgeving door. Het is juist daarop dat de overheid moet inzetten. Door enerzijds op infrastructuur te werken (veilige fietspaden en -kruispunten, autovrije en -luwe zones en fietssnelwegen voor langere afstanden) en anderzijds inzetten op rijgedrag." Fietsersbond pleit in dat laatste kader voor een hardere aanpak van verkeerscriminelen.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2551412/2015/12/09/Fietsersbond-tegen-verplichte-fietshelm-tot-12-jaar.dhtml
artikel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VTM 10/2014
Dragen fietsers tot 16 jaar binnenkort verplicht een helm? Als het van neurochirurg Bart Depreitere van het UZ Leuven afhangt wel. De Fietsersbond is niet gewonnen voor het voorstel.

“Wanneer fietsers medische hulp nodig hebben, is dat bijna altijd voor een hoofd- en hersenletsel”, zegt professor Depreitere, die gespecialiseerd is in de behandeling van hoofdletsels bij fietsers. “Letsels met een handicap of overlijden tot gevolg zijn bijna altijd hersenletsels. De enige manier waarop fietsers zich hiertegen kunnen beschermen is door een helm te dragen.”

“Belangrijk is dat de helm het hele hoofd beschermt, maar vooral de kwetsbare slaapstreek boven de oren. Ook moet de helm zo rond mogelijk zijn”, zegt Depreitere. “Uitsteeksels versterken de draaibeweging wanneer de grond geraakt wordt. Die beweging is vaak nog schadelijker dan het eigenlijke contact met de grond.”
link naar videofragment VTM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moet de fietshelm verplicht worden voor kinderen?

Nieuws onder de loep

Een Vlaamse neurochirurg, gespecialiseerd in de behandeling van hoofdletsels bij kinderen, wil de fietshelm verplichten tot 16 jaar. De Fietsersbond is tegen en pleit voor betere fietspaden en voor meer controle op bestuurders met een onaangepast rijgedrag.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het voorstel komt van een neurochirurg die dagelijks geconfronteerd wordt met ernstige hoofdletsels bij fietsers. Daarbij viel het hem op dat de meest ernstige letsels zich voordoen bij fietsers die geen helm droegen. Vandaar zijn voorstel om het dragen van een fietshelm te verplichten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Studies op spoeddiensten tonen aan dat fietsers die bij een ongeval betrokken waren en geen helm droegen ernstigere letsels aan het hoofd hebben dan zij die wel een helm droegen. Een Cochrane review onderzocht het effect van het verplichten van het dragen van een fietshelm bij kinderen. De studies die erin aan bod komen hebben een aantal methodologische beperkingen. Voor de auteurs van de review lijkt het er op dat een verplichting leidt tot minder hoofdletsels.

Conclusie

Zware letsels bij fietsongevallen hebben niet alleen te maken met het al dan niet dragen van een fietshelm. Culturele en psychologisch factoren van de fietsers en andere weggebruikers spelen ook een rol. Fietshelmen blijken doeltreffend om hoofdletsels te voorkomen bij mensen die zelf overtuigd zijn van het nut ervan.

Bron: De Morgen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/05/2014 BIVV: "Verplicht fietshelm bij kinderen"

De fietshelm is nog altijd niet echt populair bij kinderen. Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat 1 op de 2 lagere schoolkinderen tussen 9 en 12 jaar oud nooit een fietshelm draagt. Daarom roept het BIVV op om de fietshelm te verplichten bij kinderen. http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1958049

Een goede fietshelm voorkomt ernstige hoofdletsels.
Waarom?

Een fietshelm is in ons land (nog) niet verplicht. Dat is jammer, want
ongevallenstatistieken leren dat het hoofd heel kwetsbaar is als je valt met de
fiets. Hoe goed je (kind) kan fietsen, je kan niet alle valpartijen voorkomen.
Je kan op de fiets ook aangereden worden door een onvoorzichtige bestuurder.
Ernstige letsels kan je voorkomen door een helm te dragen. Door dit al van
jongs af aan te doen, maak je er een goede gewoonte van! Ook in de fietsstoel
zet je je kind best een helm op. Een fiets met kinderstoeltje is minder stabiel
dan een gewone fiets en valt dus ook makkelijker. Bij een val in het
kinderzitje haalt het hoofd van het kind een snelheid van ongeveer 20 km/uur.
Bovendien is het hoofdje van een kleuter erg kwetsbaar.

Hoe beschermt een helm?

Een goede fietshelm heeft een binnenschaal uit geëxpandeerd piepschuim.
Het is deze binnenschaal die tijdens een verkeersongeval de zwaarste klappen
incasseert. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat op deze manier belangrijke
trauma's in de hersenen voorkomen kunnen worden. De plastic bovenlaag beschermt
het schuim tegen beschadigingen en zorgt voor terugkaatsing van takken en
andere voorwerpen.

Wat is een goede helm?

Het comfort wordt bepaald door pasvorm, gewicht en ventilatie. Een goede
helm …


 • past precies! De juiste maat kun je meten door met een centimeter
  ongeveer 2 cm boven de wenkbrauwen de hoofdomtrek te meten. Zet de helm
  horizontaal op het hoofd en stel de bandjes af (er moet een vinger tussen
  passen) zodat de oren helemaal vrij staan. Vooral bij kinderen moeten de slapen
  goed bedekt zijn. Een kind kan een fietshelm dragen van zodra het hoofdje een
  omtrek heeft van 46 cm en het kind zelfstandig kan zitten. 

 • blijft goed op het hoofd staan en kan niet gemakkelijk van links naar
  rechts of van voren naar achteren geduwd worden. Hij zit niet te los, maar ook
  niet te strak. Neem dus de tijd om te passen.

 • ventileert goed. Oververhitting van het hoofd kan het reactievermogen
  vertragen.

Een helm wordt best koel en droog bewaard (vocht en warmte kunnen de
helm vervormen). Schoonmaken kan met een vochtige doek (geen agressieve
producten gebruiken). 

Na een val of ongeval is de helm niet meer bruikbaar. De klap die werd
opgevangen maakt de helm onherroepelijk stuk, ook als er aan de buitenzijde
geen zichtbare schade is. Om die reden schaf je best ook geen tweedehandshelmen
aan. Ook fietshelmen worden oud en verliezen hun bescherming. Ook al ben je
niet gevallen, vervang je een fietshelm toch om de drie tot vijf jaar.

Hippe helmen!

Een helm hoeft tegenwoordig niet meer saai of lelijk te zijn, Nutcase / Kiddimoto / Lazer / MET ... maakt coole helmen met toffe kleuren en hippe motieven. Zie " alle artikelen" op www.kinderhelmen.be .

Wist je dat…

… bij 38% van de ongevallen met de fiets het hoofd geraakt wordt? Bij
kinderen van 1 tot 5 jaar is dat zelfs 55%. Bij kinderen van 6 tot 10 jaar is
dat 48%. 

… verwondingen aan het hoofd de belangrijkste doodsoorzaak zijn bij
fietsongevallen?

… je dankzij het dragen van een helm het risico op hoofdletsel met 75%
vermindert? 

… het dragen van een helm in wielerwedstrijden wel verplicht is?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veilig naar school-tips:

Jonger dan twaalf?

Trommel mama, papa, oma of opa op. Maar kinderen onder de twaalf jaar gaan best niet alleen met de fiets naar school. Dat zegt docent Verkeersveiligheid Stijn Daniel in Het Laatste Nieuws vandaag. Uit studies blijkt dat jonge kinderen moeilijke verkeerssituaties slecht inschatten. Ook afstanden correct beoordelen blijkt een kind niet goed te kunnen.

Vermijd wegenwerken

De fietsersbond waarschuwt ervoor: wegenwerken creëren vaak gevaarlijke omleidingen voor fietsers. Gisteren raakte nog een twaalfjarige jongen gewond op een plaats waar werken aan de gang waren.

Kort is niet gelijk aan veilig

Toegegeven, als u de kortste weg neemt, speelt de tijd in uw voordeel. Maar toch betekent dat niet meteen dat u de veiligste weg kiest. Verken alternatieven, waar minder verkeer is, of veel andere fietsers rijden. ‘Hoe meer auto’s gewend zijn aan fietsers, hoe beter ze zullen reageren’, meent de fietsersbond.

Maak oogcontact

Het is niet omdat u de auto gezien hebt, dat de bestuurder u ook gezien heeft. Zeker aan kruispunten kijkt u best even links en rechts om te zien of de andere u ook heeft opgemerkt.

Extra opletten voor: rotondes en vrachtwagens

Op rotondes vinden 27% meer fietsongevallen plaats dan op gewoon kruispunt. Opletten geblazen dus. Vrachtwagens en tractors zitten met een grote dode hoek. Zet u daarom bij verkeerslichten nooit naast een vrachtwagen, maar op de voorsorteerstrook voor fietsers.

Weg met iPod en mp3

Luister naar aankomende auto’s in plaats van naar de muziek in uw oren. Zo hoort u wat er op u afkomt. Een cruciale factor om het verkeer in te schatten.

www.veiligopdefiets.be 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skihelmplicht Europa update 2014
Update skihelmplicht www.kinderhelmen.be

In de Alpenlanden is de discussie over het al dan niet verplicht stellen van een skihelm al jaren een “hot-issue”. Het aantal ongevallen op de piste met hoofdletsel is flink afgenomen door de komst van de skihelm. Ruim 90% van de kinderen draagt op dit moment al een helm. Zij groeien dus op met een skihelm en zullen deze waarschijnlijk wel blijven dragen, een goede ontwikkeling.

Eerste helmplicht in Italië

In Italië geldt al sinds 2005 een helmplicht voor kinderen t/m 14 jaar. Met de invoering van deze wet hebben de Italianen er ook meteen een flinke boete aangehangen. Ouders kunnen een boete krijgen tot maar liefst €150,- indien hun kind geen helm draagt tijdens het skiën of snowboarden. Sinds het seizoen 2009/2010 is het dragen van een helm ook in diverse Oostenrijkse deelstaten verplicht, echter hier werden tot op heden nog geen boetes voor uitgedeeld.


Hierbij een overzicht van de diverse wintersportlanden en de status van de skihelmplicht 2014:
Update skihelmplicht www.kinderhelmen.be

In de Alpenlanden is de discussie over het al dan niet verplicht stellen van een skihelm al jaren een “hot-issue”. Het aantal ongevallen op de piste met hoofdletsel is flink afgenomen door de komst van de skihelm. Ruim 90% van de kinderen draagt op dit moment al een helm. Zi